هوای پاک

این روز ها تهران بی نهایت آلوده بود....

ولی دو روز پشت سر هم باران بارید و هوا تمیز و دل انگیز شد.......

ولی باید بگویم این هوا پاک بعد چند روز با همان  دود و ..... میشود ....

حالا بریم یر موضوع ....

ما نباید آتش روشن کنیم در جنگل و طبیعت ها که درخت ها آتش بگیرند......

هوایمان به اندازه ای آلوده است درختانمان کم است دیگر احتیاجی نمانده که درختان را آتش بزنیم و درختان را قطع کنیم........

خواهشن کسانی که صبح به سر کار میروید و با ماشین خود میری تویی که نه کسی توماشینت هست پس با تاکسی،اتوبوس،مترو برو این دود ماشینت رو تو حلق دیگران نکن.....

این همه امکانات چرا حالا باید با ماشین خودت بِری!!!!!!!!!!

دیگر فکر کنم توی هوا هم نوشت این هوا مجهز به دوربین مخفی میباشد....

پس حالا که تمیز است هوایمان آتش سوزی نکنید و درختان را سالم بگذاریید و ماشین هایتان را تک سوار نشوید......

نفس راحت،زندگی بیشتر.......

/ 0 نظر / 20 بازدید