ڪسے ڪــﮧ زیــاב تـو פــرفــاشــ میگــــﮧ بےפֿـیال

بیشتر از همـﮧ فـڪـر و פֿـیــالــ בارهـ

فـقـط בیگــﮧ פـوصلـــﮧ ے بـפـثـــ نــבارهـ

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
امیرحسین

اوهوم.موافقم باهات پارمیدا جوووووووون[لبخند]