کلاس ششمی ها....

سنگ کوچکی را بردارید و یک ظرف بزرگی از 1 متری بیندازید و بعد آن سنگ را بردارید از فاصله 2 متری بیندازید.....!!!

کدام یکی از راه ها آب بیشتری پاشیده میشود!؟؟!؟؟

 

 

 

 


/ 0 نظر / 23 بازدید