اگر

اگر روی هباباے توے وبلاگم کلیک کنی یعنی علاقه من به تو هرکی نظنه یعنی به اون علاقه ندارم هےےےے


/ 2 نظر / 20 بازدید

آقای امیر حسین شما نباید اینجا باشید اینجا یک جایی مخصوص بانوان هستش :| دخترای گلم هر چقدر میکنید بشمارید منم همون اندازه دوستون دارم فقط بفرستید بشمورشیا بفرست چند تا بوده !!!!!!!