دختر باس

دختر باس خوش پوش باشه

 

دختر باس خوش تیپ باشه

 

دختر باس ی متر مو نریزه بیرون

 

دختر باس قرقرو باشه

 

دختر باس عصبی میشه جیغ جیغ کنه

 

دختر باس با ادب باشه

 

دختر باس این آدم بشینه خنده

 

تقدیم به همه دختر خانوما بخصوص خودم که همرو هستم بخصوص قرقرو جیغ جیغ میکنمفقط سومیرو ولم کنه ی مر هیچ سه متر میریزم شوخی قهقهه

 

هرچی گفتی خودتی مشغول تلفن

 

چیزی نگو بگی به طرف خودت بر مگردهاز خود راضی

/ 0 نظر / 21 بازدید